Sysmex CZ & SK
Menu

XN Blood Bank mode

Kontrola kvality transfuzních přípravků na hematologickém analyzátoru

Klíčovou úlohou transfuzní medicíny je zajištění bezpečnosti transfuzních přípravků. Na celý výrobní proces jsou standardně kladeny vysoké nároky, od výběru vhodných dárců až po monitorování kontroly kvality transfuzních přípravků, jejíž součástí je ověření hladiny reziduálních buněk. 

Vzhledem k velmi nízkým hladinám reziduálních buněk nebylo až dosud možné využít rutinní hematologické analyzátory. Nová aplikace Blood Bank mode nabízí spolehlivou analýzu transfuzních přípravků.

Výhody využití Blood Bank mode v každodenní rutině

  • Náhrada stávajících metod, které jsou časově náročné, nákladné a závislé na ndividuálních dovednostech zaměstnanců laboratoře
  • Snadné ovládání aplikace bez nutnosti manuální přípravy vzorku
  • Úspora času díky měření různých parametrů na jednom analyzátoru
  • Přesná a reprodukovatelná identifikace transfuzních přípravků, u kterých selhala deleukotizace
  • Důsledné, standardizované a automatické hodnocení kvality transfuzních přípravků pro zajištění bezpečnosti pacientů

 

Vyšetření dárců, kontrola kvality transfuzních přípravků a sledování léčby pacientů

Složky krve a profily měření

Složky krve a profily měření

Blood Bank mode nabízí analýzu krevních složek čtyřmi různými volitelnými profily – dva profily pro koncentráty erytrocytů a dva profily pro koncentráty trombocytů a další transfuzní přípravky:

RBC pack
RBC, HGB, HCT

RBC pack + reziduální buňky
rWBC – reziduální leukocyty
RBC – počet erytrocytů
HGB – hemoglobin
HCT – hematokrit

Aspirační objem
150 µL

PLT pack
PLT

PLT pack + reziduální buňky
rWBC – reziduální leukocyty
rRBC – reziduální erytrocyty*
PLT - počet trombocytů


Aspirační objem
205 µl

*výzkumný parametr

Konfigurace analyzátoru

Konfigurace analyzátoru

Blood Bank mode umožňuje automatizovat, zjednodušit a racionalizovat pracovní postupy při přípravě a výrobě transfuzních přípravků. Aplikaci je možné instalovat na analyzátory XN-1000 a XN-2000, které jsou vybavené měřicími kanály RET a PLT-F.

Rychlost analýzy

Rychlost analýzy

Rychlost analyzátoru XN-1000 s aplikací Blood Bank mode je závislá na použitých profilech měření.

Profil měření Reziduální buňky Rychlost Délka analýzy jednoho vzorku
RBC pack

netestovány

testovány

79 vzorků/h

33 vzorků/h

méně než 1 minuta

méně než 2 minuta

PLT pack

netestovány

testovány

62 vzorků/h

19 vzorků/h

asi 1 minuta

asi 3 minuta

Zlepšení vašeho pracovního postupu

Zlepšení vašeho pracovního postupu

Pro bezpečnost transfuzních přípravků, která je vyžadována v mezinárodních doporučeních, je rozhodující počet reziduálních buněk.

Aktuální metody pro stanovení reziduálních leukocytů a erytrocytů jsou buď manuální, jako například vizuální kontrola a počítání buněk v komůrkách, nebo se využívají poloautomatizované metody, jako průtoková cytometrie. Tyto metody vyžadují časově náročnou manuální přípravu vzorků a vysoce kvalifikovaný personál.

Zlepšení pracovního postupu s aplikací Blood Bank mode:

  • Plně automatizované měření pro standardizované a konzistentní výsledky

  • Konsolidovaná analýza dárců, transfuzních přípravků i pacientů na jednom analyzátoru

  • Snadné ovládání a vysoká rychlost analýzy bez nutnosti další práce se vzorkem

  • Specifické profily měření pro různé transfuzní přípravky 

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.