Sysmex CZ & SK
Menu

Cukrovka, vysoký krevní tlak a obezita – plíživá hrozba nezdravého životního stylu

V dnešní době globalizace a rychle rostoucího počtu obyvatel jsou infekční nemoci často v centru pozornosti zpráv o zdravotní péči. Bohužel tyto druhy nemocí nejsou jediné, kterých se musíme obávat. S postupující industrializací zemí změnila civilizace naše návyky a průměrný věk lidí se za poslední desetiletí zvýšil. Objevily se takzvané civilizační choroby, které představují další velkou hrozbu pro naše zdraví.

Co jsou to civilizační choroby?

Civilizační choroby jsou na rozdíl od infekčních nemocí nepřenosné. Hlavní příčinou těchto chorob je způsob našeho každodenního života. Nezdravá strava, nedostatek pohybu, kouření, pití alkoholu – všichni to známe. Dlouhodobé udržování těchto nezdravých návyků může způsobit vážné zdravotní problémy, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak.

Záludnost civilizačních chorob spočívá v tom, že se u nich často neprojeví žádné časné příznaky, a pokud ano, nespojíme si je okamžitě s jejich skutečnou příčinou. Proto jsou tyto nemoci označovány také jako tiší zabijáci. Tito tiší zabijáci bohužel mohou způsobit nevratné poškození lidského organismu, pokud nebudou diagnostikováni v rané fázi. Postiženy mohou být mozek, srdce i ledviny.

CUKROVKA

Typy cukrovky

V roce 2017 trpělo cukrovkou 476 miliard dospělých, což představuje 6,3 % světové populace.

Cukrovka (diabetes mellitus) je celoživotní onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Diabetes mellitus 1. typu

Metabolické onemocnění způsobené autoimunitní reakcí, při kterém tělo není schopné produkovat potřebné množství hormonu inzulínu. To je obvykle způsobeno faktory prostředí nebo genetickými předpoklady.

Diabetes mellitus 2. typu

Chronické metabolické onemocnění, při kterém tělo není schopno účinně využívat inzulín. Patří mezi nejrozšířenější typ cukrovky, který je především následkem nezdravého životního stylu.

HYPERTENZE

Vysoký krevní tlak

V roce 2015 trpělo hypertenzí 874 milionů lidí, což představuje 11,9 % světové populace.

Za hypertenzi označujeme stav, kdy jsou cévy dlouhodobě vystaveny vysokému krevnímu tlaku.

Jedná se o závažný zdravotní stav, který zvyšuje riziko onemocnění souvisejících s mozkem, srdcem, ledvinami nebo jinými orgány, včetně mozkové mrtvice
a infarktu myokardu.

OBEZITA

BMI > 30

V roce 2014 bylo evidováno 1,9 miliardy obézních lidí, což představuje 39 % světové populace.

Obezita je charakterizována zvýšeným množstvím tukové tkáně a současně zvýšenou tělesnou hmotností. Osoba s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 25 je považována za osobu s nadváhou a s BMI nad 30 za obézní.

Obezita je vážnou zdravotní hrozbou pro naše zdraví, protože zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév, pohybového aparátu, vysokého krevního tlaku, cukrovky, různých typů nádorových onemocnění a poškození ledvin.

CKD – tiché selhání ledvin

Hlavním úkolem ledvin je filtrovat odpadní látky a molekuly vody z krve a vytvářet tak moč, která se vylučuje. Kromě toho mají i další důležité funkce, například produkci hormonů, které pomáhají řídit další klíčové životní funkce.

CKD (chronické onemocnění ledvin) popisuje postupnou ztrátu funkce ledvin, která může vyústit v selhání ledvin, při kterém již ledviny neplní svoji funkci. Termín chronické se používá z toho důvodu, že toto onemocnění ledvin postupuje pomalu po delší dobu. Rychlost postupu se ale u různých pacientů může lišit. Někteří pacienti mohou žít s CKD po mnoho let bez významných problémů, zatímco jiní mohou trpět život ohrožujícím selháním ledvin poměrně brzy.

Když ledviny začnou selhávat a nemohou nadále plnit všechny své důležité funkce, může být pro zachování životně důležitých tělesných funkcí nutná pravidelná dialýza nebo dokonce transplantace ledviny.

Čím dříve bude u vás počínající CKD odhaleno, tím více pro sebe můžete udělat
a vyvarovat se selhání ledvin.

Jak může drobná bílkovina zachránit ledviny

Drobná bílkovina nazývaná albumin může pomoci odhalit poškození ledvin dříve, než bude příliš pozdě.

Molekuly albuminu se obvykle nacházejí v krvi. Pokud však ledviny nefungují správně, je možné, že tyto bílkoviny se dostanou i do moči. Vysoká koncentrace albuminu v moči se označuje jako albuminurie.

Raná fáze CKD nevykazuje žádné nebo jen nespecifické příznaky. Jediným způsobem, jak zjistit skutečný stav ledvin, je testování. Trpíte-li cukrovkou, vysokým krevním tlakem, chorobami srdce a cév nebo vyskytuje-li se onemocnění ledvin v rodině, měli byste si pravidelně nechávat vyšetřit moč.

Rychlé vyšetření albuminurie může provést praktický lékař s vhodným diagnostickým vybavením. K vyšetření se používá vzorek středního proudu moči, který je následně analyzován speciálním testovacím proužkem. Diagnostický proužek reaguje s potenciálně přítomným albuminem v moči a výsledek je k dispozici v krátké době.

Pokud vám hrozí riziko chronického onemocnění ledvin, nebojte se požádat svého lékaře o pravidelný screening albuminurie – prevence pomáhá a může zachránit i vaše ledviny.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.