Sysmex CZ & SK
Menu

Sysmex Life Science – Řešení pro optimalizovanou léčbu rakoviny

Společnost Sysmex v roce 2000 založila výzkumně vývojovou laboratoř zabývají se výzkumem nových diagnostických technologií na základě metod vycházející z biologie, informačních technologií, nanotechnologií a bioinformatiky a jejich hlavním zaměřením je diagnostika rakoviny. 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.