Sysmex CZ & SK
Menu

SLS detekční metoda

Hemoglobin je rutinním diagnostickým parametrem při každém rozboru krevního obrazu. ICSH (Mezinárodní výbor pro standardizaci v hematologii) doporučuje pro zjišťování koncentrace hemoglobinu tzv. kyanmethemoglobinovou metodu.

Naše metoda detekce hemoglobinu SLS využívá sodiumlaurylsulfát (SLS) bez kyanidu. Činidlo hemolyzuje červené krvinky a bílé krvinky obsažené ve vzorku. Na začátku chemické reakce se změní globinová skupina a zoxiduje hem skupina. Nyní se mohou hydrofilní skupiny SLS vázat na hem skupinu a vytvořit stabilní, zabarvený komplex (SLS-HGB), který se analyzuje fotometrickou metodou.

LED dioda vysílá monochromatické světlo a toto světlo při průchodu směsí pohlcují SLS-HGB komplexy. Jejich zánik se měří fotosenzorem a je nepřímo úměrný koncentraci hemoglobinu ve vzorku.

Na absorpční fotometrické metody má obvykle vliv zákal vzorku. U vzorků krve může být zákal způsoben lipemií nebo leukocytózou. Využitím metody SLS-HGB lze tyto interference minimalizovat díky vlivu reagencie.

Hydrodynamická fokusace

Technologie měření

Více informací

Fluorescenční průtoková cytometrie

Technologie měření

Více informací
Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
We are using cookies on this website. We assume your consent, as you are making use of this website. A cookie is a simple small file sent with the pages of this website and stored by your browser on the hard disk of your computer. The stored information can be resent to our servers the next time you visit the website.Více informací
Skrýt tuto zprávu