Sysmex CZ & SK
Menu

Úvodní slovo

Společnost Sysmex [čti sysmex] vznikla v roce 1968 v Japonsku a od té doby pokračuje v tradici odkazu svých zakladatelů: vyvíjí a vyrábí moderní inovativní produkty v oblasti laboratorní diagnostiky. Název Sysmex vznikl spojením několika slov a volně by se dal přeložit jako trvalá snaha o SYStematický přístup v MEdicíně (systematic medicine), konkrétně v diagnostice nejrůznějších onemocnění, přičemž X na konci značí neomezené možnosti rozvoje a touhu dosáhnout dokonalosti – excellence – v daném oboru. Cílem společnosti Sysmex je zavádění komplexních řešení pro oblast diagnostiky in vitro tak, aby po všech stránkách vyhověla současným i budoucím nárokům a trendům klinické laboratoře a aby byla vždy „šitá na míru“ konkrétní laboratoři.

Značka Sysmex je synonymem vysoké kvality a spolehlivosti v oblasti laboratorních systémů, zejména v hematologii a močové analýze. Firma investuje značné prostředky do oblasti vývoje nových produktů, cca 100 miliónů eur ročně. V roce 2013 jsme akvizicí získali firmu Partec GmbH a posílili tak naši pozici na poli průtokové cytometrie, v roce 2017 jsme převzali britskou firmu OGT, Oxford Gene Technology, která se zabývá molekulární diagnostikou. Kromě našich vlastních produktů vyráběných převážně v Japonsku jsme rovněž distributory firem CellaVision, Helena BioSciences a 3DHistech.

Dceřiné společnosti Sysmex CZ s.r.o. a Sysmex Slovakia s.r.o.  díky úsilí všech našich kolegů chtějí dále šířit a rozvíjet nabídku inovativních technologií v oblasti hematologie, digitální morfologie, vyšetření tělních tekutin a urinoanalýzy. Nově se zaměřujeme i na oblast onkologické diagnostiky. Propojením projektu My Sysmex se vzděláváním v našich edukačních centrech v Brně a v Praze, které jsou vybavené nejmodernější technologií, nabízíme unikátní cyklus workshopů a postgraduálního vzdělávání. Důvěra a dlouhodobá spolupráce je pro nás nejvyšší prioritou.

Podporujeme finančně Český svaz hemofiliků hemofilici.cz, obecně prospěšnou společnost Asistence asistence.org a snažíme se také zlepšovat informovanost veřejnosti o anémii anemie-info.cz.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.