Sysmex CZ & SK
Menu

Technologie

Diagnostické analyzátory společnosti Sysmex jsou po celém světě známy svou spolehlivostí, přesností a kvalitou. Od našeho založení před více než čtyřiceti lety nás žene kupředu touha po inovacích, abychom mohli svou práci dělat lépe. Zlepšovat analytické schopnosti našich přístrojů, aby kliničtí lékaři mohli lidem účinněji pomáhat.

Za čtyřicet let jsme změnili podobu krevních rozborů. Nyní jsme světovou špičkou v oboru hematologie. Za tím do značné míry stojí naše soustředění na znalosti a technologie.

Moderní automatizovaná kvantifikace krvinek využívá ke stanovení parametrů krevního obrazu různé technologie. Při nasátí vzorků krve ze zkumavek EDTA analyzátorem se krev rozdělí do alikvot (rozdělení na malé části před použitím v různých měřících kanálech) a přidají se do ní různé reagencie zaměřené na specifické vlastnosti krvinek. Z těchto směsí krve s reagenciemi se oddělí stanovený objem, který pro identifikaci putuje do různých měřících komůrek. Počet erytrocytů (RBC) a krevních destiček (PLT) se měří souběžně v jednom detektoru pomocí detekce na základě impedanční metody s usměrněním částic proudem nosné kapaliny DC (hydrodynamické fokusace).  K přeměně hemoglobinu pro měření pomocí absorpční fotometrie se používá činidlo bez obsahu kyanidu.

Naše hematologické analyzátory pro diferenciální rozpočet pěti populací využívají jako prvořadou metodu detekce počtu leukocytů, diferenciálního rozpočtu, počtu retikulocytů a NRBC technologii fluorescenční průtokové cytometrie.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.