Sysmex CZ & SK
Menu

SLS detekční metoda

Hemoglobin je rutinním diagnostickým parametrem při každém rozboru krevního obrazu. ICSH (Mezinárodní výbor pro standardizaci v hematologii) doporučuje pro zjišťování koncentrace hemoglobinu tzv. kyanmethemoglobinovou metodu.

Naše metoda detekce hemoglobinu SLS využívá sodiumlaurylsulfát (SLS) bez kyanidu. Činidlo hemolyzuje červené krvinky a bílé krvinky obsažené ve vzorku. Na začátku chemické reakce se změní globinová skupina a zoxiduje hem skupina. Nyní se mohou hydrofilní skupiny SLS vázat na hem skupinu a vytvořit stabilní, zabarvený komplex (SLS-HGB), který se analyzuje fotometrickou metodou.

LED dioda vysílá monochromatické světlo a toto světlo při průchodu směsí pohlcují SLS-HGB komplexy. Jejich zánik se měří fotosenzorem a je nepřímo úměrný koncentraci hemoglobinu ve vzorku.

Na absorpční fotometrické metody má obvykle vliv zákal vzorku. U vzorků krve může být zákal způsoben lipemií nebo leukocytózou. Využitím metody SLS-HGB lze tyto interference minimalizovat díky vlivu reagencie.

Hydrodynamická fokusace

Hydrodynamická fokusace

Technologie měření

Více informací
Fluorescenční průtoková cytometrie

Fluorescenční průtoková cytometrie

Technologie měření

Více informací
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.