Sysmex CZ & SK
Menu

SLS detekční metoda

Hemoglobin je rutinním diagnostickým parametrem při každém rozboru krevního obrazu. ICSH (Mezinárodní výbor pro standardizaci v hematologii) doporučuje pro zjišťování koncentrace hemoglobinu tzv. kyanmethemoglobinovou metodu.

Naše metoda detekce hemoglobinu SLS využívá sodiumlaurylsulfát (SLS) bez kyanidu. Činidlo hemolyzuje červené krvinky a bílé krvinky obsažené ve vzorku. Na začátku chemické reakce se změní globinová skupina a zoxiduje hem skupina. Nyní se mohou hydrofilní skupiny SLS vázat na hem skupinu a vytvořit stabilní, zabarvený komplex (SLS-HGB), který se analyzuje fotometrickou metodou.

LED dioda vysílá monochromatické světlo a toto světlo při průchodu směsí pohlcují SLS-HGB komplexy. Jejich zánik se měří fotosenzorem a je nepřímo úměrný koncentraci hemoglobinu ve vzorku.

Na absorpční fotometrické metody má obvykle vliv zákal vzorku. U vzorků krve může být zákal způsoben lipemií nebo leukocytózou. Využitím metody SLS-HGB lze tyto interference minimalizovat díky vlivu reagencie.

Hydrodynamická fokusace

Hydrodynamická fokusace

Technologie měření

Více informací
Fluorescenční průtoková cytometrie

Fluorescenční průtoková cytometrie

Technologie měření

Více informací
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.